Merkez Ofis
  • İstanbul
  • Azerbaycan
  • Telefon 0850 885 01 17
  • Merkez Mah Yıldırım Beyazıt Cad Saba Sok No 5 Bahçelievler / İstanbul
  • 0850 885 01 17
  • Bakü/Azerbaycan

Tehlikeli Madde Taşımaları

Anasayfa / Tehlikeli Madde Taşımaları

Tehlikeli Madde Taşımaları

Tehlikeli maddelerin taşıması

Tehlikeli maddelerin taşımasını, özel depolama tesisatı ve konusunda eğitimli personeli ile yapmaktadır.

Çoğu tehlikeli madde, onaylı miktarda, doğru paketlenmiş ve nakliye edilmişlerse havayoluyla güvenli bir şekilde taşınabilir.

Doğru ve güvenilir bir şekilde taşımanın sağlanabilmesi için, tehlikeli maddeler IATA Tehlikeli Madde Kuralları ile tüm yerel ve uluslararası kural ve uygulamalara uygun bir şekilde kabul edilirler.

Ecs CARGO, ICAO ve IATA kuralları konusunda donanımlı ve yenilikleri düzenli takip eden çalışanlarıyla Sivil Havacılık Otoritesi tarafından onaylı tehlikeli madde taşımada "Uzman Okul” dur.

Genel Tanım:

Tehlikeli Maddeler IATA Dangerous Goods Regulations kitabında tarif edilip listelendiği gibi, kimyasal ve/veya fiziksel karakteristikleri nedeni ile yolcuya, ekibe, uçağa veya uçakta bulunan diğer kargolara ve çevreye zarar verebilecek nitelikteki maddelerdir. Dolayısıyla sadece DGR ve güncel yayınlar ile uyum halinde olmalı, gerekli şartlar sağlanamıyor ise kesinlikle kabul edilmemektedirler.

Tehlikeli Maddeler Uçak Bileti Tehlikeli maddeler Birleşmiş Milletler Uzmanlar Komitesi tarafından dokuz sınıfta tanımlanmıştır.

Patlayıcılar

1.1 Kütle halinde patlama özelliğine sahip.

1.2 Parça tesirli patlayıcılar.

1.3 Yangın çıkarma riskine sahip patlayıcılar. Küçük çapta yanma ve parça tesiri gösterebilirler.

1.4 Çok küçük miktarlarda tehlike oluştururlar. ( Yolcu uçaklarında taşınabilirler )

1.5 Duyarsız maddeler olup, patlama özelliğine sahiptirler.

1.6 Aşırı derecede duyarsız maddeler olup, kütle halinde patlama özelliği yoktur.

Gazlar

2.1 Yanıcı gazlar.

2.2 Yanıcı olmayan / Zehirli olmayan gazlar.

2.3 Zehirli gazlar.

Yanıcı Sıvılar

3 Yanıcı sıvılar; Boya, alkol, aseton, petrol, yapıştırıcılar, tiner vb.

Yanıcı Katkılar

Yanıcı katılar

4.1 Yanıcı katılar,

4.2 Kendiliğinden patlayabilen maddeler,

4.3 Islandığında tehlikeli olabilen / yanıcı gaz çıkartabilen maddeler.

Oksitleyici maddeler ve organik peroksitler

5.1 Oksitleyiciler içerdikleri oksijenden dolayı yanmayı arttırıcı etkileri vardır. Amonyum nitrat, kalsiyom klorat vb.

5.2 Organik peroksitler. Oksijen taşıyıcı olmalarından, çok kolay ve hızla yanabilen, sürtünmeye hassas, göze zararlı maddelerdir. Bütil hidroperoksit, dibenzoil peroksit vb.

Zehirli ve bulaşıcı maddeler

Tehlikeli Maddeler Uçak Bileti6.1 Zehirli maddeler deri, solunum veya ağız yolu ile zehirlenmeye neden olurlar. Arsenik, siyanit, pestisit, nikotin vb.

6.2 Bulaşıcı maddeler insan ve hayvanlarda salgın hastalıklara neden olan patojenleri içeren (Bakteri, virüs, riketsiya, parazit, mantar) maddelerdir.

Radyoaktif Maddeler

7 Radyoaktif Madde

Kategori I: Paket yüzeyindeki radyasyon seviyesi çok düşük.

Kategori II: Paket yüzeyinde orta şiddette radyasyon.

Kategori III: Paket yüzeyinde ortanın üzerinde radyasyon.

Fissle ( Atomik Parçalanmaya Uygun ) maddeler. ( Uranyum-233,

Plutonyum-239 vb. )

Aşındırıcılar

8.8 Aşındırıcılar deri veya metal ile temas ettiklerinde harabiyet veya aşınmaya neden olurlar. Akü asitleri, cıva, sülfürik asit vb.

Çeşitli Tehlikeli Maddeler

9 Çeşitli tehlikeli maddeler, diğer 8 sınıfta yer almayıp, yapıları itibarı ile tehlike taşıyan maddelerdir. Araba, motosiklet, motor, kuru buz, manyetik maddeler, çevreye zarar veren maddeler.

Beyan / Deklarasyon - Onay / Konfirmasyon:

Sevk edilecek tehlikeli maddenin, IATA DGR kurallarına göre tanımlanması, paketlenmesi, etiketlenmesi ve işaretlenmesi tamamen gönderici sorumluluğunda olup yalnış ya da eksik beyan edilen gönderilerden uluslararası kurallar önünde gönderici sorumludur.

Onay ve konfirmasyonlar ülkelere göre değişkenlik gösterdiğinden, IATA The Ecs Cargo Tariff Manual - RULES bölüm 7 de yer alan ülke kurallarından faydalanılmalıdır.

Detaylı bilgi için specialcargo@Ecscargo.com ile irtibata geçebilirsiniz.

0850 885 0 117